Chester step test

Chester step test

 


Det britiske regelverket for helseundersøkelse av dykkere (HSE sitt MA1) anbefaler "step test" for å teste fysisk yteevne. "Chester step test" er den vanligst brukte (Sykes K. Chester step test; resource pack (Version 3). Cheshire, UK: Chester College of Higher Education, 1998). En detaljert engelsk prosedyre kan lastes ned herfra. Det er publisert en artikkel i British Journal of Sports medicine (Buckley JP, Sim J, Eston RG,Hession R, Fox R. Reliability and validity of measures taken during the Chester step test to predict aerobic power and to prescribe aerobic exercise. Br J Sports Med  2004;38:197-205) som drøfter testens reliabilitet og validitet. Du kan laste ned artikkelen her.Hva trengs for å gjennomføre testen


En skammel. Den bør helst være 30 cm høy. Du KAN bruke 15, 20 eller 25 cm høye skamler også, men de vil være mindre egnet for yngre dykkere.

En pulsklokke for å overvåke dykkerens puls

Et skåringsark gradert som "Borg Scale of Perceived Excertion" (gradert fra 6 til 20 hvor 6 er uanstrengt og 20 er den maksimale anstrengelsesgrad man kan tenke seg. Du kan laste ned skåringsskjemaet her.

En metronom eller annen rytmeangiver som kan økes i fra 60 til 140 slag/min i trinn på 20. For iphone/iPad så kan du laste ned denne gratis. Google play har en rekke alterantiv, men jeg har ikke fått testet dem ut. Velg en helt enkel metronom-app hvis ikke du er musiker.... Et godt alternativ er å  bruke en engelsk instruksjons-lydfil (MP3) som instruerer dykkeren i prosedyren og angir korrekt takt. Du kan laste ned video fra YouTube eller evt bare MP3 filen til bruk på mobil/PC her.

Et skjema å plotte hjertefrekvens på. Du kan laste ned skjema tilpasset 15, 20, 25 og 30 cm høye skamler. Alternativt kan du velge å bruke et Excel ark jeg har laget hvor du skriver inn resultatene og får programmet til å beregne for deg.Hvordan gjennomføres testen?


Monter pulsbelte/pulsklokke. Spør om dykkerens alder. Noter maksimalt estimert hjertefrekvens som er 220-alder. Testen skal avbrytes hvis dykkeren når 80% av maksimalt estimert hjertefrekvens. Hvis du har en 40 år gammel dykker så vil altså estimert maksimal hjertefrekvens være 180. Testen skal i slike tilfeller avbrytes hvis hjertefrekvensen overstiger 144.

Informer dykkeren om Borgs skala. Forklar at testen skal avbrytes ved Borg 14 eller høyere.

Sett i gang lydfil eller metronom. Metronomens takt skal angi "Opp-opp-ned-ned" og vil altså være fire ganger raskere enn antall skammel-trinn i minuttet. Start med en hastighet på 60 slag/min (15 trinn/min)

Hvert 2. minutt øker takten med 20 slag/min (5 trinn/min). På slutten av hver 2-min periode må du notere hjertefrekvensen.

Testen avbrytes etter 10 min, hvis Borg er 14 eller høyere eller hvis hjertefrekvensen overstiger 80% av maksimalt forventet verdi

 


Hvordan beregne maksimal VO2?

Du bør (må?) ha minst 3 gode måleresultater (hjertefrekvensmålinger) for å kunne estimere VO2 maks nogenlunde nøyaktig. Den hurtigste måten er trolig å bruke regnearket jeg har laget.  Skriv inn skammel-høyde, alder og hjertefrekvens på hver av de fem nivåene (takthastighetene) og du får resultatet i den røde cellen. Alternativt kan du bruke plotte-arkene (se link over). Langs Y-aksen finner du 5 prikker som markerer oksygenforbruket på hver av de fem nivåene. Marker skjæringspunktet mellom hjertefrekvens og arbeidsbelastning med kryss i plottet. Trekk en linje etter beste øyemål ("best fit") og forleng linjen til maksimal hjertefrekvens (=220-alder). Da kan du lese av estimert maksimal VO2 på Y-aksen


Eksempel

Jeg har laget et enkelt eksempel du kan laste ned. Her er det en 20 år gammel mann. Hans maksimale forventede hjertefrekvens er 200 (220-20). Testen må altså avsluttes før hjertefrekvensen overstiger 160 (80% av 200). Ved avslutning av "Level 1" (60 slag/min = 15 trinn/min) har han en hjertefrekvens på 80. Ytterligere 2 min senere (avslutning av Level 2, 80 slag/min=20 trinn/min) så er hjertefrekvensen 90). Ved avslutning av Level 3, 4 og 5 øker hjertefrekvensen til hhv 95, 132 og 145. Han skårer maksimal anstrengelsesgrad som 12 ved avsluttet test (10 min). Sett "X" i plottet horisontalt ut fra hver av de 5 markerte punktene på y-aksen på det punktet hvor du får skjæring med hjertefrekvens. Dra en linje mellom punktene på beste øyemål og forleng til maksimal forventet HR (her: 200) og les av tilstøtende verdi på Y-aksen (her ca 54 ml/min/kg).

Hvis du hadde lagt disse verdiene inn i Excel-arket ville resultatet blitt 52,4 ml/min/kg - her ser du en skjermdump av hvordan Excel arket skulle fylles inn i så fall.