Publikasjoner

Nyttige publikasjoner

På denne siden har jeg lagt ut noen viktige publikasjoner knyttet til dykking/dykkemedisin. De er alle hentet fra åpne/offentlige kilder. Denne siden blir ikke holdt fortløpende oppdatert. Du oppfordres derfor til å oppsøke utgiver (angitt i parantes) for å hente siste versjon. Opplastingsdato er angitt.