Hjem

Endring i krav til fysisk yteevne hos eldre (>50 år) dykkere

Helsedirektoratet har nå endret kravet til fysisk yteevne for dykkere eldre enn 50 år. Mens det tidligere var krav til VO2max på minst 35 ml/min/kg er det kravet nå skjerpet til 40 ml/min/kg. Det er altså samme krav til fysisk yteevne for alle over 50 år. Fortsatt er kravet til fysisk yteevne for kvinner 10% lavere enn for menn. Du kan lese vedtaksbrevet her.

Helsedirektoratet har informert om at i en overgangsperiode - fram til 1.5.2024 - er det tilstrekkelig at dykkere >50 år møter det gamle kravet (minst 35 ml/min/kg). Jeg har likevel revidert skjemaet slik at dette reflekterer de nye kravene som vil være absolutte fra 1.5.24. 


Liste over godkjente dykkeleger

Dette er en kopi av listen som er publisert hos Statsforvalteren i Rogaland, Helse- og Sosialavdelinga (velg side for off-shore helsetjeneste). Merk at det kan være endringer på listen som ikke er fanget opp i min kopi - kontroller for sikkerhets skyld på statsforvalteren sine nettsider.


denne siden kan du lese mer om kurs i dykkemedisin.


Krav om test av fysisk yteevne

Retningslinjene setter krav om test av fysisk yteevne ved årlig helseundersøkelse av yrkesdykkere. Detaljer om praktisk gjennomføring finner du på denne siden. Skjemaet jeg bruker kan du laste ned her.

Bruk riktig skjema ved helseundersøkelse av innaskjærs dykkere!


Det er ulike helseerklæringer for innaskjærs og utaskjærs dykking. Utstedelse av riktig type skjema er ekstra viktig nå som Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet har ulike regler for forlengelse av gyldighetstiden. Bruk riktige skjema slik du finner det på denne siden. Merk at innaskjærs yrkesdykkere skal ha helseerklæring iht. Arbeidstilsynets skjema - ikke bruk helseerklæring for off-shore dykking for slike undersøkelser!

Mulig fremtidig endring i helseundersøkelse av yrkesdykkere


Arbeidstilsynet har sendt ut et dokument med forslag til mulige fremtidige endringer i regelverket for dykking (Forskrift om utførelse av arbeid §26). Dokumentet omhandler både helseundersøkelse, helseovervåking, dekompresjonstabeller, loggføring og dykkebevis. Du kan lese om de foreslåtte endringene i dette dokumentet. Følgebrevet finner du her. Kommentarfristen er satt til 15.5.2024. 

Dykke- og behandlingstabeller


Den siste utgaven av Norske dykke- og behandlingstabeller er Rev 5, men utkast til 6. utgave ble sendt på høring februar 2023. Neste utgave er forventet publisert 2. kvartal 2024

Besøk nettstedet hvor du kan laste ned tabellene gratis elektronisk - evt. bestille dem i papirversjon.

HBO-behandling

Denne nettsiden er utelukkende fokusert på dykkemedisin og i all hovedsak spørsmål knyttet til sertifiseringsundersøkelse av dykkere. En rekke ikke-dykkerelaterte tilstander kan med fordel behandles i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling). Haukeland Universitetsykehus, Yrkesmedisinsk avdeling, seksjon for hyperbarmedisin har landsfunksjon for slik behandling. Besøk deres nettsider for mer informasjon.

Hvis du er pasient og lurer på om du kan ha nytte av HBO-behandling så bør du kontakte din behandlende lege (fastlege eller helst spesialist) som kan gi deg svar og evt henvise deg til Haukeland for videre utredning og behandling.

 

"Nye" (2020) skjema for helseundersøkelse av fritidsdykkere


I 2020 kom det ny veiledning og nytt egenerklæringsskjema for fritidsdykkere. Besøk siden med skjema for å laste ned riktig utgave.

DYKKERULYKKE?


Ring 113


og opplys "Dykkerulykke". AMK operatøren vil da følge standard prosedyre slik at dykkeren får nødvendig hjelp. Last gjerne ned denne plakaten fra Haukeland Universitetsykehus som gir råd (primært for helsepersonell) for initial diagnostikk og behandling av dykkerulykker.


TIdligere kunne man kontakte vakthavende dykkerlege ved Haukeland Universitetsykehus på et eget telefonnummer (55361700). Dette nummeret er ikke operativt lenger. Bruk altså 113 ved behov for oppfølging av sykdom eller skade hos dykkere - også ved mildere plager.