Linker

Nyttige linker

 

Forsvarets Sanitet

Det må innrømmes at publiseringstekniske hindringer gjør det vanskelig å publisere innhold knyttet til UVB Dykkerlegens kontor

NUI

Seksjon for hyperbarmedisin - Haukeland Universitetsykehus

En god informasjonsside fra sykehuset som har landsfunksjon i hyperbarmedisin

Norske dykke- og behandlingstabeller

Rettelser, tolkninger og kommentarer til norske dykke- og behandlingstabeller

Norsk senter for maritim og dykkemedisin (NSMDM)

Et sivilt-militært senter ved Haukeland Universitetssykehus, Yrkesmedisinsk avdeling, som bl.a. leverer kurs i dykkemedisin, petroleumsmedisin og sjøfartsmedisin. Senteret har en rekke andre aktiviteter - besøk sidene!

Norsk senter for dykkemedisin

Er den nasjonale behandlingstjenesten for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere. Lokalisert til Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetsykehus