Godkjenning av dykkeleger

Godkjenning av dykkeleger


 

Helsedirektoratet har delegert myndigheten til å godkjenne dykkerleger til Statsforvalteren i Rogaland, Helse og sosialavdelinga.  Godkjenningen omfatter både leger som skal undersøke in-shore og off-shore dykkere. Fylkesmannen i Rogaland har en egen side for off-shore helsetjeneste (hvis denne linken er brutt så søk etter "Petroleumsverksemda") hvor det finnes en oppdatert liste over godkjente dykkeleger. Du kan laste ned listen, men du bør besøke siden til Statsforvalteren i Rogaland for å hente den til enhver tid oppdaterte listen.

 


For å bli godkjent som dykkerlege må du gå et godkjent kurs.  For å bli godkjent dykkerlege må man også være godkjent petroleumslege og ha gyldig ubegrenset autorisasjon som lege. Kurs i petroleumsmedisin må gjennomføres senest 3 år etter avsluttet grunnkurs i dykkemedisin. Uansett vil man ikke bli godkjent som dykkerlege av Statsforvalteren i Rogaland før kurs i petroleumsmedisin er gjennomført og bestått.  I filmenyen til høyre kan du laste ned Fagplanene som Helsedirektoratet legger til grunn for godkjenning av grunnkurs og resertifiseringskurs i petroleumsmedisin og dykkemedisin.


Det er Statsforvalteren i Rogaland som behandler søknad om godkjenning som dykkerlege. De har laget en egen side som informerer om ordningen (hvis lenken er død så gå Statsforvalteren i Rogaland>Off-shore helsetjeneste>Godkjenning av leger).  Du skal bruke et elektronisk søknadsskjema som du kan laste ned fra Statsforvalteren i Rogaland sin nettside. Du skal bruke dette skjemaet både ved førstegangssøknad og ved de senere fornyelsene.  Ved fornyelser skal du fylle inn dato for gjennomført oppdateringskurs i rubrikken "utfyllende  opplysninger". 


Godkjenningsperioden for dykkeleger (3 år) løper uavkortet selv om man i mellomtiden ikke fornyer godkjenning som petroleumslege. Ved fornyet søknad som dykkerlege er det likevel et krav at man er godkjent som petroleumslege.


I Norge arrangerer Forsvaret (FSAN/UVB Dykkerlegens kontor) kurs to ganger årlig. Kurset er godkjent av Helsedirektoratet som kvalifiserende for nye dykkerleger.  Etter gjennomført "grunnkurs" i dykkemedisin kan man søke Statsforvalteren i Rogaland om godkjenning (se over).   For å opprettholde godkjenning må man delta på oppdateringskurs i dykkemedisin hvert 3. år.  Norsk Senter for Maritim og Dykkemedisin ved Haukeland Universitetsykehus tilbyr oppdateringskurs i dykkemedisin (og petroleumsmedisin/sjøfartsmedisin).