Etterutdanning

Oppdateringskurs i dykkemedisin for leger
Hvem er kurset rettet mot?


Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Statsforvalteren i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år. Dette kurset møter kravenene som Helsedirektoratet har satt.  Merk at du kan ta kurset de siste 12 mnd før utløpet av godkjenningsperioden og likevel få godkjenningsperioden din fornyet med 3 år fra det tidspunktet eksisterende godkjenning løper ut. Du taper altså ikke noe på å gjennomføre kurset i god tid (siste 12 mnd) før utløpet av godkjenningen.Om kurset


Kurset er godkjent av Helsedirektoratet som kvalifiserende for leger som skal gjennomføre etterutdanning som dykkerleger (ref §9 i Forskrift om helsekrav for personer til havs).


Tidspunkt for fremtidige kurs er angitt på kurskalenderen.

Søknad og praktisk informasjon


Besøk nettsidene til Norsk Senter for Maritim Medisin og Dykkemedisin.