Kurs og møter

Viktig - omorganisering av kursleveranser

Repetisjonskurs i dykkemedisin har fra 2018 blitt organisert av Norsk Senter for Maritim og Dykkemedisin.  Grunnkurs (5-dagers kurset) og 3-dagers kurs organiseres som før av Forsvarets Sanitet/UVB Dykkerlegens avdeling. Det kan fortsatt være mangler i oppdatering på undersider av denne nettsiden - gi meg beskjed hvis dere ser slike mangler.


Kurs


Dette er de viktigste kursene tilgjengelig for de som ønsker å lære seg dykkemedisin:


  • Forsvaret arrangerer 2 typer kurs, men disse har felles søknadsskjema.
  • Grunnkurset (5-dagers kurs for leger)

Går over 5 dager og arrangeres vinter og vår(sommer). Kurset er beregnet for leger som søker førstegangsgodkjenning som dykkerlege

  • Kurs i dykkemedisin for helsepersonell (3-dagers kurs)

Dette er et 3-dagers kurs som arrangeres en eller to ganger årlig avhengig av interesse. Kurset er beregnet for helsepersonell og ledende dykkepersonell som ikke skal gjennomføre helseundersøkelse av yrkesdykkere, men som ønsker opplæring i dykkemedisin.Kurskalender - kurs i dykkemedisin

NB! Grunnet Covid-19 epidemien er fremtidige kursdatoer usikreGrunnkurs (5 dagers kurs) - FSAN UVBD

2021:

Uke 3 (18-22 januar).

Uke 26: 28. juni - 1. juli (Sivile leger)

Uke 34: 23-27 august  (Kun militære leger)

2021:

4. februar

10. oktober

3-dagers kurs for helsepersonell og ledende dykkepersonell - FSAN UVBD

2020: Kansellert pga Covid-19. Dato for neste kurs ikke fastsatt pga praktiske utfordringer med å gjennomføre slike kurs under pågående Covid-19 epidemi.

Foreninger og faglige møter


Følgende organisasjoner har medlemmer med interesse for dykkemedisin og hyperbar oksygenbehandling: (Linker mangler - vil bli oppdatert senere.)


  • Norsk Baromedisinsk Forening. Arrangerer møter 2-3 ganger årlig - som hovedregel i Bergen, men ett av møtene arrangeres utenfor Bergen.
  • European Undersea Baromedical Society (EUBS) arrangerer et årlig vitenskapelig møte i Europa i September.
  • Undersea and Hyperbaric Medical Society er den internasjonale faglige sammenslutningen. Arrangerer et årlig vitenskapelig møte i juni.
  • Det arrangeres et årlig dykkeseminar i Bergen med NUI som teknisk arrangør. Seminaret veksler mellom et internasjonalt (Bergen International Diving Seminar) og et nasjonalt (Yrkesdykkerkonferansen). I 2020 arrangeres møtet som Yrkesdykkerkonferansen. Mer informasjon på NUI sin hjemmeside (NUI organiserer møtet).
Tidsskrift


  • EUBS utgir sammen med SPUMS Diving and Hyperbaric Medicine Journal med vitenskapelige artikler om dykking. Tidsskriftet er indeksert i Medline, men artiklene har generelt noe lavere vitenskapelig faglig kvalitet enn UHM journal. 
  • UHM journal utgis av Undersea Hyperbaric Medicine Society og er det viktigste vitenskapelige tidsskriftet. Utgis 4-5 ganger årlig.
  • Dykking er et norsk tidsskrift for fritidsdykkere, men inneholder også nyttig informasjon i grenseflaten dykking/helse.Lærebøker


Jeg har laget en litteraturliste over de viktigste lærebøkene i dykkemedisin og hyperbar oksygenbehandling.