Ytelsestest

Dykkemedisin.no

ET NETTSTED FOR DYKKELEGER

Innledning

 

Veileder til Forskrift om helsekrav for arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs ble revidert 1.12.2014. Veilederen beskriver helsekrav både til in-shore og off-shore dykkere. Veilederens kapittel 14.4 setter krav om test av fysisk yteevne ved årlig helseundersøkelse av yrkesdykkere.

 

Når skal ytelsestesten gjennomføres?

 

Ytelsestesten skal gjennomføres siste 6 mnd før helseundersøkelsen. Dykkere som av praktiske årsaker ikke kan gjøre dette kan få helseerklæring med inntil 6 mnd gyldighet forutsatt at ytelsestesten gjøres i løpet av den perioden..

 

 

Hvordan kan testen gjennomføres?

 

Veilederen sier at testen skal gjøres med "standardisert metode". Det er opp til undersøkende lege å ta stilling til hvilke metoder som anerkjennes. Veilederen presiserer at testen både kan gjøres hos uavhengig testinstans og i forbindelse med selve legeundersøkelsen. Hvis du som leser dette er dykker så bør du ta kontakt med din dykkerlege for å avtale hvordan testen kan gjøres i ditt tilfelle. På bunnen av denne siden finner du de rutinene som skal følges hvis du skal til meg for helseunnersøkelse. Hør med dykkerlegen din om han/hun godkjenner samme prosedyre.

 

Hvilke krav stilles?

Det som i praksis måles er fysisk utholdenhet - evnen til å opprettholde en fysisk prestasjon over lengre tid. Prestasjonskravet er definert som dykkerens maksimale oksygenopptak (VO2 max) i ml/min/kg kroppsvekt. Kravene er alders- og kjønnsdifferensiert slik:

  • Mannlige dykkere<30 år: 45 ml/min/kg
  • Mannlige dykkere 30-50 år: 40 ml/min/kg
  • Mannlige dykkre >50 år: 35 ml/min/kg
  • Kvinnelige dykkere: 10% lavere enn tilsvarende aldersdifferensierte krav for menn

 

App for mobiltelefon/nettbrett

For iPhone så har jeg funnet App'en "Fitness Test Pro". Den ser OK ut, dekker alle testprotokollene bortsett fra Chester og Bruce (koster ca 20 kr). Den finnes også for Android telefoner på Google Play. Fordelen med denne appen er at den beregner oksygenopptaket (ml/min/kg).

Bruce tredemølleprotokoll krever oppmerksomhet mht regulering av tredemøllens stigning og hastighet. Protokollen kan lastes ned som en gratis app for iPhone og Android. Jeg har testet den ut selv og synes den er god/nyttig.

Jeg har ikke funnet noen app for Chester step test. "Den danske steptest" som er gjort tilgjengelig på "Fitness test pro" er ikke validert og kan ikke anbefales. "Den danske step test" er basert at man går opp og ned av en skammel til man er utmattet (økende step-takt). Testen vil kreve drøyt 5 min "stepping" på en 30 cm skammel for bryte 45 ml/min/kg. Den såkalte "Queen's college 3 min step test" er ikke anbefalt brukt (selv om det finnes en app for denne både for iPhone og Android).

Vær snill å gi meg tilbakemeldinger hvis dere ser feil i appene eller dere har andre/bedre forslag. Jeg gjør oppmerksom på at jeg foreløpig har fått gjort begrenset praktisk bruk av dem.

Mine rutiner for ytelsestesting av yrkesdykkere

 

Hvis du skal til helseundersøkelse hos meg så ønsker jeg at du medbringer en attest som bekrefter at du har gjennomgått en test av fysisk yteevne. Dette gjør du enklest på et treningsstudio eller idrettsforening. Jeg har laget et eget skjema som skal fylles ut og signeres av den som gjennomfører testen. Skjemaet anviser både ulike testmetoder og prestasjonskrav. Under følger noen greit anvendelige testmetoder:

  • Cooper-test. Uten sammenligning den enkleste metoden fordi den kan gjennomføres på flat tredemølle eller utendørs (f.eks på 400 m bane eller annen oppmålt strekning). Løp maksimalt i 12 min. Kravet er minimum 2500m (menn <30 år), 2300m (menn 30-50 år) og 2000m (menn >50 år). Kvinner 10% lavere. Hvis testen gjennomføres på tredemølle så må minste hastighet for å bestå testen være 12,5; 11,5 og 10 km/t for de respektive alderskategoriene.
  • Aastrand submaksimal belastningstest på sykkel-ergometer. Krever pulsklokke. Her skal du ikke belaste deg maksimalt - tvert i mot. Du bør gradvis øke belastningen slik at hjertefrekvens legger seg mellom 130 og 150 slag i minuttet. Ved å laste ned dette nomogrammet så kan du beregne ditt maksimale oksygenopptak basert på hjertefrekvens og belastningen på ergometersykkelen. Belastningen er angitt som kpm/min (1 W = 6,12 kpm/min). Det enkleste er trolig å bruke denne "online kalkulatoren" - så slipper du å skrive noe i det hele tatt.
  • Fysisk ytelsestest for røykdykkere. Hvis du jobber i brannvesenet må du gjennomgå denne. En slik test er godkjent på lik linje med andre fysiske ytelsestester.
  • Hvis du verken liker å løpe fort (Cooper) eller å sykle (Aastrand) så kan Bruce tredemølletest være et alternativ. Denne krever bare moderat hastighet, men tester yteevnen ved å øke stigningen på tredemøllen gradvis fra 10 til 18%. Dette er tungt for anklene og leggene. Detaljert testprosedyre er angitt i skjemaet. Testen er lett å administrere ved bruk av App'en listet over.
  • En siste mulighet er å gjennomføre en "step-test" på skammel. Dette er en litt omstendelig prosedyre som krever en skammel, en pulsklokke, en MP3 spiller med høyttaler (eller hodetelefon) og et spesielt skjema. Fordi instruksjonen er ganske omfattende har jeg beskrevet det på en egen underside.