Hjem

Dykkemedisin.no

ET NETTSTED FOR DYKKELEGER

Liste over godkjente dykkeleger

Dette er en kopi av listen som er publisert hos Fylkesmannen i Rogaland, Helse- og Sosialavdelinga (velg side for off-shore helsetjeneste). Merk at det kan være endringer på listen som ikke er fanget opp i min kopi - kontroller for sikkerhets skyld på FMRO sine nettsider.


Forsvarets Sanitet, UVB Dykkerlegens avdeling (FSAN/UVBD) leverer grunnkurs i dykkemedisin.  "Norsk Senter for Maritim og Dykkemedisin" (NSMDM) ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetsykehus leverer etterutdanningskurs i dykkemedisin.


Krav om test av fysisk yteevne

Retningslinjene setter krav om test av fysisk yteevne ved årlig helseundersøkelse av yrkesdykkere. Detaljer om praktisk gjennomføring finner du på denne siden. Skjemaet jeg bruker kan du laste ned her.

Nye dekompresjons- og behandlingstabeller


Norske dykke- og behandlingstabeller er revidert.

Besøk nettstedet hvor du kan laste ned tabellene gratis elektronisk - evt. bestille dem i papirversjon.

Helsedirektoratet har utgitt veiledning for helseundersøkelse av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten. Veiledningen omfatter også dykkere og er gjeldende også for innaskjærs dykkere.


Viktige endringer i regelverk og skjema for helseundersøkelse av innaskjærs dykkere!


Arbeidstilsynet har revidert Forskrift om utførelse av arbeid. Endringene omfatter også §26-43 som gjelder helseerklæring for innaskjærs dykkere. Den viktigste endringen gjelder klageadgangen.  Arbeidstilsynet har også utarbeidet egne skjema som skal brukes for slike helseerklæringerr. Les mer på side "Regelverk" og "Skjema".

HBO-behandling

Denne nettsiden er utelukkende fokusert på dykkemedisin og i all hovedsak spørsmål knyttet til sertifiseringsundersøkelse av dykkere. En rekke ikke-dykkerelaterte tilstander kan med fordel behandles i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling). Haukeland Universitetsykehus, Yrkesmedisinsk avdeling, seksjon for hyperbarmedisin har landsfunksjon for slik behandling. Besøk deres nettsider for mer informasjon.

Hvis du er pasient og lurer på om du kan ha nytte av HBO-behandling så bør du kontakte din behandlende lege (fastlege eller helst spesialist) som kan gi deg svar og evt henvise deg til Haukeland for videre utredning og behandling.

 

DYKKERULYKKE?


Ring 113


og opplys "Dykkerulykke". AMK operatøren vil da følge standard prosedyre slik at dykkeren får nødvendig hjelp. Last gjerne ned denne plakaten fra Haukeland Universitetsykehus som gir råd (primært for helsepersonell) for initial diagnostikk og behandling av dykkerulykker.


Haukeland Universitetsykehus har flerregionalt ansvar for rekompresjonsbehandling (trykkammerbehandling) av dykkerulykker. Vaktordningen kan gi medisinske råd direkte til dykkere også utenfor helseregionen, men oppringing til 113 må ikke forsinkes hvis det er åpenbart at dykkeren trenger akutt helsehjelp. Vakthavende dykkerlege ved Haukeland kan kontaktes på tlf


55 36 17 00