E-læring - grunnkurs i dykkemedisin

 E-læring i "dykkefysikk" - grunnkurs dykkemedisin


Fra desember 2019 er det et krav at deltakere på kurs i dykkemedisin har fullført en e-læringsmodul i "dykkefysikk" i forkant av selve kurset.  Vi vil ikke undervise i dette temaet og du må derfor lese det i forkant. Pensum er tema "Dykkefysikk" i Sjøforsvarets håndbok for dykking (SUP-12). Bruk lenken for å laste ned teksten.


E-læringsprøve

Når du har lest gjennom kapittelet skal du gjennomføre en e-læringsprøve med multiple-choice spørsmål. Denne e-læringsprøven er ennå ikke ferdigstilt, men vil bli publisert på disse nettsidene i god tid før kkursstart.