Godkjenninger

Godkjenninger


Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har på generelt grunnlag godkjent kurset som kvalifiserende grunnopplæring for dykkerleger (jfr §9 i Forskrift om helsekrav i petroleumsvirksomheten til havs). At kurset er godkjent innebærer ingen automatikk i at den enkelte kursdeltaker blir godkjent dykkerlege, se kravene til dykkerlege som angitt på denne siden.


DMAC/EDTC

Kurset er internasjonalt godkjent av DMAC som "Level 1" kurs (Medical assessment of divers (Medical Examiner of Divers)). Se detaljer i DMAC 29.


Den norske legeforening

Kurset er godkjent fra en rekke spesialistforeninger i legeforeningen. Godkjenning varierer noe fra år til år - se detaljer under.