Handouts

Handouts - 3-dagers kurs for leger, sykepleiere, ambulansearbeidere, redningsmenn og ledende dykkepersonell


Merk!


Det varierer noe fra kurs til kurs hvem som holder forelesningene innen emnene barotraumer, gassforgiftning og trykkfallssyke. Presentasjonene som foreleserne velger kan ha mindre avvik i forhold til det som er listet over, men stoffomfang og "hovedbudskap" vil være det samme.