3-dagers kurs

Kurs i dykkemedisin for helsepersonell og ledende dykkepersonell


Om kursetKurset arrangeres 1-2 ganger årlig avhengig av behov. Er rettet mot sykepleiere, ambulansepersonell, ledende dykkepersonell og leger med behov for introduksjon til klinisk dykkemedisin.  På dette kurset er det generelt god kapasitet og søkere kan regne med å få plass. Timeplanen for siste kurs kan lastes ned ved å følge linken på høyre side. Man får beskjed om kursplass ca 4 uker før kursstart.

 

Gå til kurskalenderen for å se tidspunkt for de neste planlagte kursene.


Kurset er godkjent som kvalifiserende opplæring i førstehjelp iht NORSOK U-103 og som grunnutdannelse i dykkemedisin for sykepleiere som skal arbeide på dykkefartøy (bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten). Merk at du som ønsker å bli sykepleier på dykkefartøy må være helsemessig skikket til å arbeide under forhøyet ytre trykk. Det er ikke noe krav om helseundersøkelse for å gå på kurset, men hvis du har astma, diabetes eller tidligere har hatt (spontan-)pneumothorax bør du kontakte dykkelege for å avklare om du vil være helsemessig skikket for slikt arbeid senere.

 


Søknadsskjema og administrativ informasjon


I menyen til høyre finner du nyttige linker og nedlastinger. Hvis du ønsker å søke kursplass så bruk søknadsskjemaet som ligger der. Hvis du har fått kursplass så bør du spesielt lese "Administrativ informsjon" som gir deg mye nyttig praktisk informasjon av betydning for kurset. Kursavgift kr 3 000,- .


 


Forberedelse til kurset


Du behøver ikke forberede deg noe spesielt for kurset, men hvis du har lyst så kan du laste ned en elektronisk versjon av kurskompendiet (du får en papirversjon når du møter opp).


 


Deltagelse og kursprøve


Det føres oppmøteliste i kursperioden, men det er ikke kursprøve. Deltagere som fullfører kurset får kursbevis


 


Utenlandske deltagere


Kurset arrangeres på militært område og utenlandske statsborgere må sende særskilt søknad om adgang til Haakonsvern. Dette er en tidkrevende prosedyre. Deltagelse forutssetter at søkeren forstår norsk (all undervisning skjer på norsk). Framgangsmåten for å søke adgang til Haakonsvern er slik:


Last ned skjemaet Request for Visit (RFV) fra filmenyen på høyre side.

Dette MÅ åpnes i Adobe Acrobat (gratisversjon) - det vil ikke la seg åpne i Mac/Safari/Forhåndsvisning.

Fyll inn pkt 7 (kursperiode) og Annex 2/Side 5 (navn/personopplysninger)

Send skjemaet til ditt lands ambassade i Oslo. Hvis ikke landet har ambassade må du finne ut hvor den akkrediterte ambassaden ligger. Legg gjerne ved et kort informasjonsskriv som forklarer bakgrunnen. Jeg anbefaler at du først tar telefonisk kontakt med ambassaden for å vite hvem som saksbehandler spørsmål om personellsikkerhet.

Ambassaden vil videresende skjemaet til norske sikkerhetsmyndigheter som vil gi adgangstillatelse.

Du må beregne 6-8 ukers saksbehandlingstid for dette!


Kravet om RFV gjelder også nordiske statsborgere (disse har tidligere vært fritatt).


Som utenlandsk statsborger må du følges under kurset (gjelder også nordiske statsborgere).