Skjema

Dykkemedisin.no

ET NETTSTED FOR DYKKELEGER

 

Innledning

 

 

Jeg får ofte spørsmål om hvilke skjema som skal brukes ved helseundersøkelse av dykkere. I seksjonene under kan du laste ned de viktigste skjemaene. Vær likevel oppmerksom på at denne siden holder kopier av originalskjemaene. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor utgiver har endret skjema uten at jeg har fått oppdatert siden ennå. Bare så du er advart....

 

 

Fritidsdykking/Sportsdykking

 

Som det fremgår av regelverket er det ikke offentlige krav eller retningslinjer for helseundersøkelse av fritidsdykkere. I Norge benytter vi en internasjonal veiledning utarbeidet av "Recreational Scuba Training Council" (RSTC). Forrige utgave hadde en norsk "forside" som ikke lenger benyttes av de to store utdanningsorganisasjonene i Norge (PADI og Norges Dykkerforbund). Verken Norges Dykkerforbund eller PADI setter lenger krav til obligatorisk lungerøntgenundersøkelse av fritidsdykkere. Jeg har laget en norsk veiledning som presiserer en del viktige forhold.

 

Legen fyller ut helseerklæringen som utleveres til pasienten etter avsluttet undersøkelse. Legen beholder selv undersøkelsesskjema og bør ta kopi av egenerklæringen.

 

Retningslinjer for helseundersøkelse av fritidsdykkere (på engelsk).

 

Egenerklæring og helseerklæring for fritidsdykking (på norsk).

 

Legens undersøkelsesskjema (på norsk).

 

 

Innaskjærs yrkesdykking

 

Egenerklæringsskjema og legeundersøkelsesskjema

 

Legen skal selv oppbevare skjemaet, men må utstede en helseerklæring (f.eks den som er trykket på side 4 av skjemaet) og levere til dykkeren. En kopi av helseerklæringen (ikke legeundersøkelsesskjemaet) må sendes sertifikatutsteder: Høgskolen i Bergen, Dykkerutdanningen, Boks 7030, 5020 Bergen.

 

Jeg har laget en enkel helseerklæring i Word "mal" format (''.dot). Denne kan enkelt tilpasses den enkelte lege slik at man slipper å kopiere og klippe fra legeundersøkelsesskjemaet. Hvis du ønsker å bruke malen så gjør først endringene i oppsett (navn, adresse, logo osv.) som måtte være aktuelle. Deretter bør skjemaet "beskyttes" (Verktøy>Beskytt dokument>Skjema) slik at man enkelt kan hoppe fra felt til felt ved Tab-tast eller F11.

 

 

Militær dykking

 

Skjema 4421 brukes for helseundersøkelse av militære dykkere, mens skjema 4422 brukes for helseundersøkelse av UVB personell. Forsvarets elektroniske journalsystem (SANDOK) dekker disse skjemaene som derfor ikke er i praktisk bruk lenger.

 

Kontoret har utarbeidet en forenklet rutine som beskriver hva som rent praktisk gjennomføres ved de ulike undersøkelsene.

 

 

Off-shore dykking

 

Egenerklæringsskjema

 

Legeundersøkelsesskjema

 

Helseerklæring

 

Skjema "Helseerklæring" utleveres i original til dykkeren, øvrige skjema oppbevares av legen. Ingen skjema skal innsendes til offentlig myndighet