Kurs og møter

Dykkemedisin.no

ET NETTSTED FOR DYKKELEGER

Viktig - omorganisering av kursleveranser

Ifm at FSAN UVB Dykkerlegens avdeling har blitt samlokalisert med Yrkesmedisinsk avdeling i det nye "Norsk Senter for Maritim og Dykkemedisin" (NSMDM) så vil kursleveransene i dykkemedisin fom 2018 bli levert av det nye senteret. Grunnkurs i dykkemedisin uke 3/2018 vil rent praktisk bli gjennomført som tidligere kurs (på DFS/Haakonsvern), og påmelding/forespørsler kan rettes direkte til FSAN UVBD - se detaljer på kurssidene. Jeg vil oppdatere disse sidene løpende når detaljer om de etterfølgende kursene i dykkemedisin er avklart..

 

Kurs

 

Dette er de viktigste kursene tilgjengelig for de som ønsker å lære seg dykkemedisin:

 

 • Forsvaret arrangerer 3 typer kurs, men disse har felles søknadsskjema.
  • Grunnkurset (5-dagers kurs for leger)

Går over 5 dager og arrangeres vår og høst. Kurset er beregnet for leger som søker førstegangsgodkjenning som dykkerlege

 • Etterutdanningskurset (1-dags kurs for leger)

består av en e-læringsmodul (nettbasert læring) og et en-dags kurs. Kurset

 • Kurs i dykkemedisin for helsepersonell (3-dagers kurs)

Dette er et 3-dagers kurs som arrangeres en eller to ganger årlig avhengig av interesse. Kurset er beregnet for helsepersonell og ledende dykkepersonell som ikke skal gjennomføre helseundersøkelse av yrkesdykkere, men som ønsker opplæring i dykkemedisin.

 

 

Kurskalender - kurs i dykkemedisin

 

Vår 2018

Høst 2018

Grunnkurs (5 dagers kurs)

15.-19. januar 2018 og juni 2018

Ikke fastsatt

Etterutdanningskurs (1-dags kurs)

21. mars

17. oktober

3-dagers kurs for helsepersonell

Ikke fastsatt

Ikke fastsatt

Foreninger og faglige møter

 

Følgende organisasjoner har medlemmer med interesse for dykkemedisin og hyperbar oksygenbehandling: (Linker mangler - vil bli oppdatert senere.)

 

 • Norsk Baromedisinsk Forening. Arrangerer møter 3-4 ganger årlig - som hovedregel i Bergen, men ett av møtene arrangeres utenfor Bergen.
 • European Undersea Baromedical Society (EUBS) arrangerer et årlig vitenskapelig møte i Europa i September.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society er den internasjonale faglige sammenslutningen. Arrangerer et årlig vitenskapelig møte i juni.
 • Dykkeseminaret (to dagers møte) arrangeres årlig, typisk i Bergen, men enkelte av møtene har også vært arrangert andre steder. Norges viktigste samlingssted for dykkebransjen. Mer informasjon på NUI sin hjemmeside (NUI organiserer møtet).

 

 

 

Tidsskrift

 

(Linker mangler - vil bli oppdatert senere.)

 

 • Dykkenytt har tidligere blitt utgitt 3-4 ganger årlig, men det er nå dessverre lang tid siden forrige utgivelse. Sendes gratis til medlemmer av Norsk Baromedisinsk Forening. Mer informasjon og mulighet for fulltekst-nedlasting på NUI sin hjemmeside.
 • EUBS Newsletter utgis av EUBS (se over).
 • Undersea and Hyperbaric Medicine er det viktigste vitenskapelige tidsskriftet. Utgis 4-5 ganger årlig.
 • Dykking er et norsk tidsskrift for fritidsdykkere, men inneholder også nyttig informasjon i grenseflaten dykking/helse.

 

 

Lærebøker

 

Jeg har laget en litteraturliste over de viktigste lærebøkene i dykkemedisin og hyperbar oksygenbehandling.