Kurs og møter

Dykkemedisin.no

ET NETTSTED FOR DYKKELEGER

Viktig - omorganisering av kursleveranser

Repetisjonskurs i dykkemedisin har fra 2018 blitt organisert av Norsk Senter for Maritim og Dykkemedisin. Grunnkurs (5-dagers kurset) og 3-dagers kurs organiseres som før av Forsvarets Sanitet/UVB Dykkerlegens avdeling. Det kan fortsatt være mangler i oppdatering på undersider av denne nettsiden - gi meg beskjed hvis dere ser slike mangler.

 

Kurs

 

Dette er de viktigste kursene tilgjengelig for de som ønsker å lære seg dykkemedisin:

 

Går over 5 dager og arrangeres vinter og vår(sommer). Kurset er beregnet for leger som søker førstegangsgodkjenning som dykkerlege

  • Kurs i dykkemedisin for helsepersonell (3-dagers kurs)

Dette er et 3-dagers kurs som arrangeres en eller to ganger årlig avhengig av interesse. Kurset er beregnet for helsepersonell og ledende dykkepersonell som ikke skal gjennomføre helseundersøkelse av yrkesdykkere, men som ønsker opplæring i dykkemedisin.

 

 

Kurskalender - kurs i dykkemedisin

 

 

Grunnkurs (5 dagers kurs)

2019: 14-18 januar og 1.-5. juli

Dato for sent høstkurs -19/tidlig vinterkurs -20 ikke fastsatt

Etterutdanningskurs (1-dags kurs)

Norsk Senter for Maritim og Dykkemedisin

2019: 15. mai

3-dagers kurs for helsepersonell og ledende dykkepersonell - FSAN UVBD

2019: 26-28 mars og 22-24 oktober

2020: 24-26 mars

Foreninger og faglige møter

 

Følgende organisasjoner har medlemmer med interesse for dykkemedisin og hyperbar oksygenbehandling: (Linker mangler - vil bli oppdatert senere.)

 

  • Norsk Baromedisinsk Forening. Arrangerer møter 2-3 ganger årlig - som hovedregel i Bergen, men ett av møtene arrangeres utenfor Bergen.
  • European Undersea Baromedical Society (EUBS) arrangerer et årlig vitenskapelig møte i Europa i September.
  • Undersea and Hyperbaric Medical Society er den internasjonale faglige sammenslutningen. Arrangerer et årlig vitenskapelig møte i juni.
  • Dykkeseminaret (to dagers møte) arrangeres årlig, typisk i Bergen, men enkelte av møtene har også vært arrangert andre steder. Norges viktigste samlingssted for dykkebransjen. Mer informasjon på NUI sin hjemmeside (NUI organiserer møtet).

 

 

 

Tidsskrift

 

(Linker mangler - vil bli oppdatert senere.)

 

  • Dykkenytt har tidligere blitt utgitt 3-4 ganger årlig, men det er nå dessverre lang tid siden forrige utgivelse. Sendes gratis til medlemmer av Norsk Baromedisinsk Forening. Mer informasjon og mulighet for fulltekst-nedlasting på NUI sin hjemmeside.
  • EUBS Newsletter utgis av EUBS (se over).
  • Undersea and Hyperbaric Medicine er det viktigste vitenskapelige tidsskriftet. Utgis 4-5 ganger årlig.
  • Dykking er et norsk tidsskrift for fritidsdykkere, men inneholder også nyttig informasjon i grenseflaten dykking/helse.

 

 

Lærebøker

 

Jeg har laget en litteraturliste over de viktigste lærebøkene i dykkemedisin og hyperbar oksygenbehandling.