Etterutdanningskurs

Dykkemedisin.no

ET NETTSTED FOR DYKKELEGER

Oppdateringskurs i dykkemedisin for leger

 

Dette kurset vil fom 2018 bli arrangert av Norsk Senter for Maritim Medisin og Dykkemedisin. Siden vil bli oppdatert når de praktiske detaljene omkring dette er avklart. Informasjonen under berører kursene kjørt fram tom våren 2017.

 

Hvem er kurset rettet mot?

 

Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Fylkesmannen i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år. Dette kurset møter kravenene som Helsedirektoratet har satt. Merk at du kan ta kurset de siste 12 mnd før utløpet av godkjenningsperioden og likevel få godkjenningsperioden din fornyet med 3 år fra det tidspunktet eksisterende godkjenning løper ut. Du taper altså ikke noe på å gjennomføre kurset i god tid (siste 12 mnd) før utløpet av godkjenningen.

 

 

Om kurset

 

Forsvarets Sanitet, Medisinsk avdeling, UVB Dykkerlegens kontor har arrangert dette kurset to ganger årlig siden høsten 2014. Fra 2018 vil kurset bli arrangert av Norsk Senter for Maritim Medisin og Dykkemedisin. Innovest administrerer den tekniske påmeldingen. Kurset består av en e-læringsmodul og en dag med tradisjonell kursgjennomføring. Kurset er godkjent av Helsedirektoratet som kvalifiserende for leger som skal gjennomføre etterutdanning som dykkerleger (ref §9 i Forskrift om helsekrav for personer til havs).

 

Kurset er godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs for videre- og etterutdanning i allmenmedisin og som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i arbeidsmedisin. Detaljer om godkjenning finnes på underside til denne siden.

 

Tidspunkt for fremtidige kurs er angitt på kurskalenderen.

 

 

 

 

Søknad og praktisk informasjon

 

Besøk nettsidene til Norsk Senter for Maritim Medisin og Dykkemedisin.

 

Kursavgift kr 3 800.

 

E-læringsmodul

 

E-læringsmodulen er publisert som en underside til denne siden