Godkjenninger

Dykkemedisin.no

ET NETTSTED FOR DYKKELEGER

Godkjenninger

 

Helsedirektoratet

 

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet som kvalifiserende for leger som skal gjennomføre etterutdanning som dykkerleger (ref §9 i Forskrift om helsekrav for personer til havs).

 

Den norske legeforening

 

Kurset er godkjent i allmenmedisin (10 t valgfritt kurs) og arbeidsmedisin (7t valgfritt kurs) som angitt under. (Merk at det er en skrivefeil i godkjenning for høstkurset 2015 - godkjenning i arbeidsmedisin er på 7t, ikke 10t som anført i brevet fra Legeforeningen.)