Skjema

Dykkemedisin.no

ET NETTSTED FOR DYKKELEGER

Innledning

 

Jeg får ofte spørsmål om hvilke skjema som skal brukes ved helseundersøkelse av dykkere. I seksjonene under kan du laste ned de viktigste skjemaene. Vær likevel oppmerksom på at denne siden holder kopier av originalskjemaene. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor utgiver har endret skjema uten at jeg har fått oppdatert siden ennå. Bare så du er advart....

 

Fritidsdykking/Sportsdykking

 

Som det fremgår av regelverket er det ikke offentlige krav eller retningslinjer for helseundersøkelse av fritidsdykkere. I Norge benytter vi en internasjonal veiledning utarbeidet av "Recreational Scuba Training Council" (RSTC). Forrige utgave hadde en norsk "forside" som ikke lenger benyttes av de to store utdanningsorganisasjonene i Norge (PADI og Norges Dykkerforbund). Verken Norges Dykkerforbund eller PADI setter lenger krav til obligatorisk lungerøntgenundersøkelse av fritidsdykkere. Jeg har laget en norsk veiledning som presiserer en del viktige forhold.

 

Legen fyller ut helseerklæringen som utleveres til pasienten etter avsluttet undersøkelse. Legen beholder selv undersøkelsesskjema og bør ta kopi av egenerklæringen.

 

 

 

Innaskjærs yrkesdykking

 

Arbeidstilsynet hadde tidligere et eget skjema (Best nr 213) som inneholdt en egenerklæring, undersøkelsesskjema og helseerklæring. Arbeidstilsynet har bedt om at det skjemaet ikke skal brukes lenger - det er tatt ut av publikasjonsportalen deres. Arbeidstilsynet har ikke beskrevet hvilket skjema de ønsker at legen skal fylle ut. Jeg anbefaler derfor at du bruker Fylkesmannen Rogaland sin egenerklæring for dykkere og skjema for legens undersøkelse. Legen behøver ikke fylle ut papirskjemaet for helseundersøkelse, undersøkelsesfunnene kan dokumenteres i elektronisk pasientjournal så lenge undersøkelsesomfanget samsvarer med det som er angitt i skjemaet.

 

Når det gjelder selve helseerklæringen (den legen skal utlevere til dykkeren) så vil det ikke være riktig å bruke helseerklæringsskjemaet for off-shore dykking (Fylkesmannen Rogaland). Årsaken er at dette skjemaet henviser til feil regelverk og feil tilsynsmyndihget. Du kan lage din egen helseerklæringsmal, men jeg har laget en enkel helseerklæring i Word "mal" format (''.dotx). Denne kan enkelt tilpasses den enkelte lege slik at man slipper å kopiere og klippe fra legeundersøkelsesskjemaet. Hvis du ønsker å bruke malen så gjør først endringene i oppsett (navn, adresse, logo osv.) som måtte være aktuelle. Deretter bør skjemaet "beskyttes" (Verktøy>Beskytt dokument>Skjema) slik at man enkelt kan hoppe fra felt til felt ved Tab-tast eller F11. Husk at helseerklæringen (men ikke egenerklæring eller legeundersøkelsesskjema) skal sendes til sertifikatutsteder: Høgskulen Vestlandet, Dykkerutdanningen-Sertifikatregister, Boks 7030, 5020 Bergen.

 

Ved petroleumsrelatert dykking innaskjærs kan dykkeren bli bedt om å legge fram dokumentasjon på at fysisk test er gjennomført og bestått. Dykkere som dykker på slike oppdrag (ilandføringsanlegg og prosesseringsanlegg som Melkøya, Kalstø, Slagentangen++) bør oppfordres til å ta vare på resultatet av fysisk test eller evt ha med seg en attest fra dykkerlegen som bekrefter at testen er gjennomført og bestått.

 

Militær dykking

 

Skjema 4421 brukes for helseundersøkelse av militære dykkere, mens skjema 4422 brukes for helseundersøkelse av UVB personell. Forsvarets elektroniske journalsystem (SANDOK) dekker disse skjemaene som derfor ikke er i praktisk bruk lenger.

 

Avdelingen har utarbeidet en forenklet rutine som beskriver hva som rent praktisk gjennomføres ved de ulike undersøkelsene.

 

Off-shore dykking

 

 

Skjema "Helseerklæring" utleveres i original til dykkeren, øvrige skjema oppbevares av legen. Ingen skjema skal innsendes til offentlig myndighet